Select Language

قیمت حمل خرده بار از چین به ایران

خرده بار یا همان گروپاژ groupage به محموله هایی گفته میشود که حجم و وزن انها کانتینر و یا کامیون را پر نکرده و قیمت کرایه حمل بر اساس وزن و حجم انها به همان میزان محاسبه میگردد. برای یافتن حجم یا CBM محموله های خرده بار به این روش محاسبه میگردد: تعداد کارتن ها یا پالت ها x طولxعرضxارتفاع (همه به سانتیمتر) ---- تقسیم بر یک میلیون که از این طریق حجم یا همان CBM به مترمکعب محاسبه میشود.
خرده بار یا همان گروپاژ groupage به محموله هایی گفته میشود که حجم و وزن آنها کانتینر و یا کامیون را پر نکرده و قیمت کرایه حمل بر اساس وزن و حجم آنها به همان میزان محاسبه میگردد.
برای یافتن حجم یا CBM محموله های خرده بار به این روش محاسبه میگردد: تعداد کارتن ها یا پالت ها x طولxعرضxارتفاع (همه به سانتیمتر) ---- تقسیم بر یک میلیون که از این طریق حجم یا همان CBM به مترمکعب محاسبه میشود.
در نظر داشته باشید که هر وزن هر مترمکعب بایستی یک تن باشد. به طور مثال: اگر محموله ای یک مترمکعب CBM باشد اما وزن آن 3 تن باشد، در نهایت 3 مترمکعب محاسبه خواهد شد.

قیمت حمل خرده بار از چین به ایران

1. قیمت حمل خرده بار از شانگهای به بندرعباس

1.1 قیمت کرایه حمل خرده بار از شانگهای به بندرعباس از 1 الی 3 مترمکعب
     USD120 / CBM
     Validity: End of Sep,2022

1.2 قیمت کرایه حمل خرده بار از شانگهای به بندرعباس از 3 الی 6 مترمکعب
     USD110 / CBM
     Validity: End of Sep,2022

1.3 قیمت کرایه حمل خرده بار از شانگهای به بندرعباس از 6 الی 10 مترمکعب
     USD100 / CBM
     Validity: End of Sep,20222. قیمت حمل خرده بار از شنزن به بندرعباس

2.1 قیمت کرایه حمل خرده بار از شنزن به بندرعباس از 1 الی 3 مترمکعب
     USD120 / CBM
     Validity: End of Sep,2022

2.2 قیمت کرایه حمل خرده بار از شنزن به بندرعباس از 3 الی 6 مترمکعب
     USD110 / CBM
     Validity: End of Sep,2022

2.3 قیمت کرایه حمل خرده بار از شنزن به بندرعباس از 6 الی 10 مترمکعب
     USD100 / CBM
     Validity: End of Sep,2022
استعلام کرایه حمل بار
قیمت پایه ی گمرکی کالاهای صادراتی
قیمت حمل بار دریایی از هند
قیمت حمل بار هوایی از چین
قیمت حمل دریایی از چین
برترین خطوط هواپیمایی جهان 2018
اصطلاحات حمل و نقل بین المللی
مراحل و هزینه اخذ کارت بازرگانی
OEM چیست
ODM چیست