EN AR

شرکت کاسپین حمل آسیا حمل و نقل بین المللی

TeL: 98-21-88482794
TeL: 98-21-88481759
Fax: 98-21-88482177

Email:
info@cta-co.com
قیمت کرایه حمل هوایی
در اینجا برخی از قیمت های حمل بار هوایی از چین به ایران را با چند خط هواپیمایی معتبر جهان قرار داده ایم تا مشتریان عزیز در انتخاب و برآوردهای هزینه هایشان راحتتر بوده. شرکت حمل و نقل بین المللی کاسپین حمل آسیا همیشه رقابتی ترین قیمت های حمل را برای مشتریان خود در نظر میگیرد تا قدم کوچکی برای رشد چرخه ی اقتصادی بردارد.
در ضمن مشتریان عزیز میتوانند برای برآورد قیمت در موارد خاص (EXW - FCA - ...) به صفحه ی استعلام کرایه حمل مراجعه نموده تا کارشناسان ما در اسرع وقت قیمت مورد نظر را اعلام نمایند.
 
حمل بار هوایی از چین  به ایران
از (مبداء) به (مقصد) خط هواپیمایی KG +45 KG +100 KG +300 KG +500 KG +1000 اعتبار قیمت آخرین بروزرسانی
Shanghai IKA ترکیش 8.9 $ 3.9 $ 3.9 $ 3.8 $ 3.7 $ 2 هفته 139707/03
Shanghai IKA ماهان 8.9 $ 4.5 $ 4.3 $ 3.9 $ 3.5 $ 2 هفته 139707/03
Shanghai IKA قطر 8.9 $ 3.9 $ 3.8 $ 3.8 $ 3.4 $ 2 هفته 139707/03
HongKong IKA امارات 4.5 $ 4.3 $ 4.3 $ 4.2 $ 4.2 $ 2 هفته 139707/03
HongKong IKA ماهان 4.5 $ 4.3 $ 4.2 $ 3.9 $ 3.8 $ 2 هفته 139707/03
HongKong IKA قطر - 3.9 $ 3.9 $ 3.8 $ 3.8 $ 2 هفته 139707/03
Shenzhen IKA ماهان 5.3 $ 4.9 $ 4.8 $ 4.7 $ 4.5 $ 2 هفته 139707/03
Shenzhen IKA امارات 5.4 $ 4.9 $ 4.9 $ 4.8 $ 4.6 $ 2 هفته 139707/03
Shenzhen IKA قطر - 4.5 $ 4.5 $ 4.2 $ 3.9 $ 2 هفته 139707/03
Guangzhou IKA امارات 5.7 $ 4.9 $ 3.9 $ 3.6 $ 2.9 $ 2 هفته 139707/03
Guangzhou IKA قطر - 4.5 $ 3.9 $ 3.7 $ 3.1 $ 2 هفته 139707/03
Guangzhou IKA ترکیش - 3.9 $ 3.9 $ 3.7 $ 3.1 $ 2 هفته 139707/03