Select Language

هزینه حمل بار از هند

شرکت حمل و نقل بین المللی کاسپین با دارا بودن نمایندگی فعال و کاملا حرفه ای در هند کلیه امور واردات حمل و نقل دریایی و حمل و نقل هوایی از هند به ایران را با بهترین قیمت و سریعترین زمان انجام میدهد. در ذیل برخی هزینه های حمل دریایی و هوایی را از بنادر و گمرکات اصلی هند به ایران را مشاهده نمایید.
شرکت حمل و نقل بین المللی کاسپین با دارا بودن نمایندگی فعال و کاملا حرفه ای در هند کلیه امور واردات حمل و نقل دریایی و حمل و نقل هوایی از هند به ایران را با بهترین قیمت و سریعترین زمان انجام میدهد.

در ذیل برخی هزینه های حمل دریایی و هوایی را از بنادر و گمرکات اصلی هند به ایران را مشاهده نمایید.

 
هزینه حمل بار دریایی از هند  به ایران
بندر مبداء بندر مقصد کانتینر 20 کانتینر 40 اعتبار قیمت آخرین بروزرسانی

موندرا

(Mundra)  

بندر عباس

BND

800 $ 1600 $ 1 هفته 1397/08/18

موندرا

(Mundra)  

بندر بوشهر

BUZ

1100 $ 1900 $ 1 هفته 1397/08/18

موندرا

(Mundra)  

بندر خرمشهر

KHO

1400 $ 2200 $ 1 هفته 1397/08/18

ناواشوا

(Nahvasheva)

بندر عباس

BND

800 $ 1600 $ 1 هفته 1397/08/18

ناواشوا

(Nahvasheva)

بندر بوشهر

BUZ

1100 $ 1900 $ 1 هفته 1397/08/18

ناواشوا

(Nahvasheva)

بندر خرمشهر

KHO

1400 $ 2200 $ 1 هفته 1397/08/18
چنای (Chennai)

بندر عباس

BND

950 $ 1750 $ 1 هفته 1397/08/18
چنای (Chennai)

بندر بوشهر

BUZ

1250 $ 2050 $ 1 هفته 1397/08/18
چنای (Chennai)

بندر خرمشهر

KHO

1550 $ 2350 $ 1 هفته 1397/08/18