Select Language

هزینه حمل بار هوایی از چین به ایران

در اینجا برخی از قیمت های حمل بار هوایی از چین به ایران را با چند خط هواپیمایی معتبر جهان قرار داده ایم تا مشتریان عزیز در انتخاب و براوردهای هزینه هایشان راحتتر بوده. شرکت حمل و نقل بین المللی کاسپین حمل اسیا همیشه رقابتی ترین قیمت های حمل را برای مشتریان خود در نظر میگیرد تا قدم کوچکی برای رشد چرخه ی اقتصادی بردارد.
در اینجا برخی از قیمت حمل بار هوایی از چین به ایران را با چند خط هواپیمایی معتبر جهان قرار داده ایم تا مشتریان عزیز در انتخاب و برآوردهای هزینه هایشان راحتتر بوده. شرکت حمل و نقل بین المللی کاسپین حمل آسیا همیشه رقابتی ترین قیمت های حمل را برای مشتریان خود در نظر میگیرد تا قدم کوچکی برای رشد چرخه ی اقتصادی بردارد.
در ضمن مشتریان عزیز میتوانند برای برآورد قیمت در موارد خاص (EXW - FCA - ...) به صفحه ی استعلام کرایه حمل مراجعه نموده تا کارشناسان ما در اسرع وقت قیمت مورد نظر را اعلام نمایند.
 
هزینه حمل بار هوایی از چین  به ایران
از (مبداء) به (مقصد) خط هواپیمایی KG +45 KG +100 KG +300 KG +500 KG +1000 اعتبار قیمت آخرین بروزرسانی

Shanghai

شانگهای

IKA امارات - 5.4 $ 4.8 $ 4.5 $ 4.3 $ 2 هفته 2023/05/21

Shanghai

شانگهای

IKA ماهان 11.5 $ 8.2 $ 7.3 $ 6.9 $ 6.8 $ 2 هفته 2023/05/21

Shanghai

شانگهای

IKA قطر - 5.4 $ 4.8 $ 4.5 $ 4.3 $ 2 هفته 2023/05/21

HongKong

هنگ کنگ

IKA امارات - 5.4 $ 4.8 $ 4.5 $ 4.3 $ 2 هفته 2023/05/21

HongKong

هنگ کنگ

IKA ماهان 12.2 $ 8.9 $ 8.1 $ 7.6 $ 7.5 $ 2 هفته 2023/05/21

HongKong

هنگ کنگ

IKA قطر - 5.4 $ 4.8 $ 4.5 $ 4.3 $ 2 هفته 2023/05/21

Shenzhen

شنزن

IKA ماهان 11.5 $ 8.2 $ 7.5 $ 7.1 $ 6.9 $ 2 هفته 2023/05/21

Shenzhen

شنزن

IKA امارات - - - - - 2 هفته 2023/05/21

Shenzhen

شنزن

IKA قطر - 5.4 $ 4.8 $ 4.5 $ 4.3 $ 2 هفته 2023/05/21

Guangzhou

گونگجو

IKA امارات - - - - - 2 هفته 2023/05/21

Guangzhou

گوانگجو

IKA قطر - 5.4 $ 4.8 $ 4.5 $ 4.3 $ 2 هفته 2023/05/21

Guangzhou

گوانگجو

IKA ماهان - 8.2 $ 7.5 $ 7.1 $ 6.9 $ 2 هفته 2023/05/21