Select Language

آموزش حمل و نقل بین المللی

در اینجا قصد داریم برای ارتقاء سطح کیفی در امر حمل و نقل بین المللی در میان تجار و حتی علاقه مندان به این صنعت گسترده، مطالبی را در زمینه های مختلف تجاری، بازرگانی، ترخیص و حمل و نقل (حمل و نقل جاده ای - حمل و نقل هوایی و حمل و نقل دریایی) به اشتراک بگذاریم. اشنایی با قواعد اینکوترمز فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور اشنایی با مراحل خرید خارجی (واردات کالا) کابوتاژ ماشین جدول حق توقف کانتینر اصطلاحات حمل و نقل بین المللی
در اینجا قصد داریم برای ارتقاء سطح کیفی در امر حمل و نقل بین المللی در میان تجار و حتی علاقه مندان به این صنعت گسترده، مطالبی را در زمینه های مختلف تجاری، بازرگانی، ترخیص و حمل و نقل (حمل و نقل جاده ای - حمل و نقل هوایی و حمل و نقل دریایی) به اشتراک بگذاریم.


آشنایی با قواعد اینکوترمز
فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور
آشنایی با مراحل خرید خارجی (واردات کالا)
کابوتاژ ماشین
جدول حق توقف کانتینر
اصطلاحات حمل و نقل بین المللی
مراحل اخذ کارت بازرگانی