تاریخ : 30/7/1397
شماره : 7140/1/100
بنام خدا
بخشنامه
شرکت حمل و نقل بین المللی (عضو و غیر عضو )
موضوع : فعالیت 24 ساعته ترانزیت کالا از گمرک بازرگان

با سلام ،
بنابر نامه رسیده به شماره 867143/97  ، در تاریخ 19/7/97 ، مدیر کل گمرک بازرگان ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، در رابطه با 24 ساعته شدن تکلفات گمرکی ترانزیت کالا در مرز بازرگان در رویه کارنه تیر که به طور شبانه روزی (24 ساعته ) فعالیت میکنند ، برای اطلاع و بهره جویی ، تقدیم میگردد ، لطفا مراتب را یادداشت نمایید ./