به گفته گمرک جمهوری اسلامی ایران، با تصویب هیئت دولت ثبت سفارشهای خرید و واردات کلیه مواد اولیه، ملزومات و قطعات ضروری خطوط تولید تا سقف سیصد میلیون دلار بدون انتقال ارز آزاد شد.
در ضمن رویه استفاده از این طریق تنها یک مرتبه برای هر بازرگان یا یک پرونده به مبلغ حداکثر سی هزار دلار در طول سال 98 امکان پذیر خواهد بود.
به گفته این سازمان نوع نرخ ارز انتخاب شده در پیش فاکتورها نیز بایستی "یورو" بوده و تجار نیز میبایست منشا ارز را پیش از اظهار در گمرک ثبت نمایند.
این درحالیست که گشایش اعتبار برای واردات از فروردین سال قبل و با اعلام نرخ 4200 تومانی برای هر دلار باعث شد تا ثبت سفارش تنها از طریق بانک قابل اجرا بوده و ورود کالاهای بدون انتقال ارز به کشور از مبادی مجاز ممنوع اعلام شده بود.