تاریخ:11/10/1397
شماره:7610/10/210
بخشنامه
شرکت حمل و نقل بین الملی (عضو و غیر عضو)
موضوع: تخلیه و بارگیری مجدد کامیون های ایرانی حامل بار در ترکیه
با سلام،
با توجه به نامه رسیده به شماره 1133/ب ف/29 مورخ 10/10/97 سرپرست محترم امور کارنه تیر اتاق بازرگانی ایران،به اطلاع میرساند:
"بنابر نامه شماره 3/74/132561 مورخ 9/10/97 مدیر کل محترم دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی ، در رابطه با مشکلاتی که شرکت های حمل ونقل جاده ای در مرز کاپی کولا و گاهی در گوربولاک با آن مواجه میشوند، از آنجایی که این اقدام مغایر با مقررات کنوانسیون تیر میباشد و پیگیری آن از طرف موسسه ضامن امری ضروری است، لذا درخواست میشود ضمن اعلام شماره کارنه تیرها ،شرکت های حمل ونقل توجه داشته باشند در موارد این چنینی بدون اتلاف وقت و همزمان با توقف کامیون  مراتب به اتاق ذکر شده اعلام شود تا پیگیری جدی انجام گیرد." مراتب در اقدامات آینده انجام گیرد.
همچنین نامه ذکر شده به همراه مدارک مربوطه برای اطلاع و بهره وری در سایت انجمن قرار گرفته است .