تاریخ :15/8/1397
شماره : 7242/3/160
به نام خدا
بخشنامه
شرکت حمل و نقل بین المللی(عضو و غیر عضو )
موضوع : الزام به اخذ کد رهگیری راهنامه حمل و نقل بین المللی (CMR )

با سلام ،
در ادامه بخشنامه های گذشته و بنابر نامه واصله به شماره 3/74/105100   در تاریخ 12/8/1397  مدیر کل محترم دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی ،" بنابر الزام گرفتن کد رهگیری برای راهنامه های حمل و نقل بین المللی (CMR ) ، متاسفانه بعضی شرکتها از صدور کد رهگیری برای راهنامه (CMR ) خودداری مینمایند و اطلاعات مربوطه را در سامانه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، بارگیری نمکنند ،که این خود باعث ایجاد مشکلات زیادی برای رانندگان فعال در این بخش مخصوصا قطع سوخت یارانه ای آنها شده است ، با توجه به مراتب ، مجدد اعلام میگردد همه وسایل نقلیه ایرانی فعال در بخش حمل و نقل بین المللی باید بلافاصله بعد از بارگیری و و قبل از حرکت و حداکثر با تاخیر 24 ساعت در دریافت ( CMR) کد رهگیری دار شتاب نمایند ، و در موقع خروج از کشور نسبت به ثبت کد رهگیری راهنامه (CMR) و کارت هوشمند ناوگان خود و راننده در نمایندگی های سازمان ذکر شده واقع در مرز اقدام کنند تا از هر گونه مشکلات از جمله قطع سوخت یارانه ای جلوگیری شود ، به همین منظور مسئولیت این امر بر عهده راننده و شرکت حمل و نقل بین المللی است ." مراتب در اقدامات آینده مد نظر قرار گیرد .