EN AR

شرکت کاسپین حمل آسیا حمل و نقل بین المللی

TeL: 98-21-88482794
TeL: 98-21-88481759
Fax: 98-21-88482177

Email:
info@cta-co.com

افزایش هزینه های گمرکی بعد از حذف ارز 4200 تومانی

اخبار
افزایش هزینه های گمرکی بعد از حذف ارز 4200 تومانی24 فروردین 1401

 بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص اجرا و اعمال نرخ ETC به جای نرخ 4200 تومانی به عنوان پایه محاسباتی در گمرک در دستور کار دولت قرار گرفته است.

پیشبینی میشود در صورت عدم کم شدن سودهای بازرگانی شاهد افزایش قیمت های تولید شده خواهیم بود
کالاهای اساسی از جمله دارو،نهاده های دامی و کشاورزی که تا قبل از این با نرخ ارز 4200 تومانی وارد و هزینه هایشان محاسبه میگردیده منبعد بایستی با ارز بیست و سه هزار تومانی یا همان نرخ نیمایی محاسبه شود که این نشانگر افزایش 5 الی 6 برابری در قیمت های تمام شده برای واردات کالاهای اساسی میباشد.
استعلام کرایه حمل بار
قیمت حمل بار زمینی از اروپا
قیمت حمل بار دریایی از هند
قیمت حمل بار هوایی از چین
قیمت حمل دریایی از چین
مراحل اخذ کارت بازرگانی
برترین خطوط هواپیمایی جهان 2018
اصطلاحات حمل و نقل بین المللی
افزایش هزینه های گمرکی بعد از حذف ارز 4200 تومانی