موضوع : ارز تخصیصی به رانندگان ترانزیت وشرکت های حمل و نقل بین المللی

 با سلام و احترام ،
با توجه به درخواستها و پرسش های متعدد شرکت های حمل و نقل زمینی و رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی به آگاهی می رساند که علی رغم پیگیری های به عمل آمده تا کنون (22/5/97) هیچگونه ارزی از طریق بانکهای عامل و یا سامانه نیما ، سنا و یا صرافی های مجاز در اختیار رانندگان و شرکتهای حمل و نقل بین المللی برای ارز بین راهی رانندگان و یا ارز خدماتی شرکتهای حمل و نقل بین المللی در اختیار آنان قرار نگرفته است و پیگیری مراتب از طریق مراجع ذی ربط کماکان در دستور کار انجمن قرار دارد.

در ذیل فایل اصلی بخشنامه را مطالعه نمایید.