شرکت حمل و نقل بین المللی کاسپین حمل آسیا مفتخر است تا در راستای ارتقاء سطح کیفی در زمینه حمل و نقل بین المللی و بازرگانی مطالبی را جهت آموزش اصطلاحات حمل و نقل بین المللی به انگلیسی و فارسی در زمینه های حمل و نقل زمینی ، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی و خدمات گمرکی برای عزیزان و مراجعه کنندگان به سایت فراهم آورد.
همچنین میتوانید با مراجعه به صفحه آموزش حمل و نقل بین المللی اطلاعات بیشتری را کسب نمایید.


Caspian Trans Asia International Transportation Co. in order to promote shipping and trading quality has provided a list of common terms and expressions which are mostly dused in road Transportaion, Ocean freight , air freight and customs sercices and other shipping fields.
clients can read more about shipping also in education page in our website.
جدول اصطلاحات حمل و نقل بین المللی
واردات Import بارنامه Bill of Lading
صادرات Export کارنه تیر Carne Tir
گمرک Customs پکینگ Packing List
بندر Port فاکتور Invoice
کامیون دربستی Full Truck Loading (FTL) پیش فاکتور Proforma Invoice
کانتینر دربستی Full Container Loading (FCL) گواهی مبداء Certificat of Origin
خرده بار Groupage گواهی بهداشت Health Certificat
خرده بار دریایی Low Container Loading (LCL) حمل از درب کارخانه EXW
خرده بار زمینی Low Truck Loading (LTL) تحویل روی عرشه کشتی FOB
حمل و نقل Logistics - Transportation حمل درب تا درب Door to Door
حمل و نقل زمینی Land Shipment پست سریع Express
حمل و نقل هوایی Air Shipment کشتی باری Barge
حمل و نقل دریایی Sea Shipment کالای خطرناک DG Cargo
قیمت حمل دریایی Ocean Freight حمل ترکیبی Combined shipment
قیمت حمل هوایی Air Freight تحویل گیرنده کالا Consignee