در این مقاله قصد داریم یکی از مهمترین سندهای مربوط به حمل و نقل کالاهای خطرناک و یا آتشزا که معمولا بصورت پودر و مایع و یا در بعضی مواقع جامد هستند را به حضورتان درآوریم.
MSDS یا به عبارت دیگر Material Safty Data Sheet که به معنی برگه اطلاعات ایمنی مواد و برای مفهوم اطلاع یافتن از ماهیت ماده، آشنا شدن با خطر و راه های کنترل آن را در حمل و نقل و استفاده از می باشد.
چه مواردی در این برگه ی اطلاعات ایمینی برای حمل کالای خطرناک ذکر شده است:
1. مشخصات ماده یا کالا:
1.1 نام کالا و یا ماده بصورت نام تجاری و شیمیایی
1.2 نام و مشخصات شرکت سازنده: آدرس شماره تلفن و تلفن های ضروری
2. ماهیتهای شیمیایی و فیزیکی ماده:
2.1 فیزیکی: جامد ، مایع ، گاز ، رنگ و بو  و ...
2.2 شیمیایی: چگالی، دمای احتراق، قابلیت انحلال، پی هاش، نقطه جوش، نقطه ذوب، خواص انفجاری، فشار بخار
3. شناسایی خطرات : که آیا ماده شامل خوردندگی، سوزانندگی، آلودگی مسمومیت و ... مباشد.
4. راه های شناسایی کمک اولیه
4.1 تماس پوستی
4.2 تماس تنفسی
4.3تماس گوارشی
5. راه های شناسایی اطفاء حریق
6. نحوه انبار و حمل و نقل بین المللی
6.1 حمل هوایی ، دریایی ، یا زمینی
6.2 نحوه قرار گیری در کنار چه کالاهایی
6.3 امکان قرارگیری کنار چه کالاهایی


استعلام کرایه حمل بار
قیمت حمل بار زمینی از اروپا
قیمت حمل بار دریایی از هند
قیمت حمل بار هوایی از چین
قیمت حمل دریایی از چین
برترین خطوط هواپیمایی جهان 2018
اصطلاحات حمل و نقل بین المللی
مراحل و هزینه اخذ کارت بازرگانی
فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی
قیمت پایه ی گمرکی کالاهای صادراتی