کارت بازرگانی به مجوزی گفته می شود که از طرف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر میشود و دارنده ی آن (اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی) می تواند، به انجام امور صادرات و یا واردات کالاهای مجاز بپردازد، و همچنین ثبت سفارشات و ترخیص کالا امکان پذیر است .
کارت بازرگانی به انگلیسی Business License گفته میشود.

نکته:
● مدت اعتبار کارت بازرگانی برای مدت یکسال تا پنج سال میباشد.
● لازمه صدور کارت بازرگانی داشتن فعالیت و محل کار ثابت و مناسب و دارای پروانه کسب  میباشد.
● متقتضیان اخذ کارت بازرگانی میبایست حداقل دارای 3 سال سابقه ی فعالیت در امور تجاری با تائید دارندگان کارت بازرگانی داشته باشند.
تذکر
* هزینه دریافت کارت بازرگانی ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال می باشد.
* مدت اعتبار کارت بازرگانی
* مدت اعتبار کارت بازرگانی ۱ تا ۵ سال می باشد.

شرایط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی
1. حداقل سن برای صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی ۲۱ سال می باشد.
2. لازمه صدور کارت بازرگانی برای آقایان داشتن کارت پایان خدمت بوده و درصورت معاف شدن از خدمت برگ معافیت شان الزامی می باشد.
3. متقاضی دریافت کارت بازرگانی باید ۳ سال سابقه فعالیت در امور تجاری را با تائید دارندگان کارت بازرگانی داشته باشد.
4. برای صدور کارت بازرگانی داشتن محل کار ثابت مناسب با فعالیت از الزامات می باشد.
5. تقاضی باید در یکی از بانک ها، حساب جاری معتبر داشته باشند.
6. متقاضیان برای اخذ کارت بازرگانی باید دارای پروانه کسب و اقامت معتبر باشند.
7. داشتن تابعیت ایران ( در مورد شخص حقیقی)
 
شرایط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی
1. درخواست برای صدور کارت بازرگانی از اداره مربوطه.
2. متقاضی حقوقی، باید دارنده حداقل مدرک تحصیلی دیپلم باشد و ۲ برگ از کپی مدرک خود را ارائه نماید.
3. ارائه ۳ برگ از تصویر کارت ملی به همراه ۱برگ تعهد نامه عضویت در اتاق بازرگانی.
4. ارائه کپی و اصل فرم بانکی در رابطه با حسن اعتبار بانکی الزامی می باشد.
5. ارائه ۲ برگ اظهار نامه ثبت نام ثبت در دفاتر بازرگانی که اداره ثبت شرکت ها ان را گواهی کرده باشد.
6. ارائه کپی و اصل تعهد نامه جهت دریافت کارت بازرگانی.
7. تصدیق امضای متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی.
8. ارائه ۱۳ قطعه عکس ۴*۳ متقاضی به همراه کپی و اصل گواهی عدم سوء پیشینه.
9. دریافت گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها و ارائه اصل و کپی ان.
10. ارائه کارت پایان خدمت برای اقایان الزامی می باشد.
11. سن متقاضی حداقل ۲۱ سال بوده و ارائه کپی از تمامی صفحات شناسنامه وی الزامی می باشد.
12. ارائه فیش پرداختی به حساب سازمان بازرگانی استان مورد نظر.
13. ارائه یک فرم به عنوان تعهد نامه جهت دریافت کارت بازرگانی.
14. ارائه کپی تمامی صفحات سند مالکیت در ۲ سری.
15. ارائه ۲ سری اجاره نامه محضری محل کار.
 
روش های ابطال کارت بازرگانی
1. ابطال اختیاری
2. ابطال اجباری

ابطال اختیاری
در مواردی که اشخاص دارنده کارت بازرگانی خودشان بخواهند از دریافت کارت انصراف دهند، با ارائه مدارک مربوطه به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات و یا سازمان های بازرگانی استان ها، می توانند تقاضای ابطال کارت را نمایند.
ابطال اجباری
1. زمانی که کارت بازرگانی صادر شود و بعد از ان مشخص گردد که دارنده کارت فاقد یکی از شرایط دریافت کارت میباشد.
2. زمانی که اشخاص دارای کارت بازرگانی مرتکب جرائمی از قبیل قاچاق و... شوند.

◄باید توجه داشت که صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت‌های خارجی منوط به معامله متقابل است. یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می‌شود که کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی دهند.


استعلام کرایه حمل بار
قیمت حمل بار زمینی از اروپا
قیمت حمل بار دریایی از هند
قیمت حمل بار هوایی از چین
قیمت حمل دریایی از چین
مراحل اخذ کارت بازرگانی
برترین خطوط هواپیمایی جهان 2018
اصطلاحات حمل و نقل بین المللی