تعرفه حق توقف کانتینر 1403 + هزینه دموراژ خط ایرانیدر امور حمل و نقل بین المللی به خصوص حمل و نقل دریایی هزینه های غیر قابل پیش بینی و پنهانی وجود دارد که بایستی حتما قبل از اقدام به واردات کالا بصورت کانتینری از آنها مطلع بود.
برای یک تجارت بین المللی موفق آگاهی از از انواع این موارد بسیار ضروریست تا از ضرر و زیان های احتمالی بدور باشید.
یکی از این عوامل بسیار موثر در هزینه های تمام شده حق توقف کانتینر یا همان دموراژ کانتینر است. که در ذیل بیشتر به آن میپردازیم و از شرایط و هزینه های آن برایتان آورده شده است.حق توقف کانتینر چیست؟


به مدت زمانی که پس از رسیدن کالا به بندر مقصد تا زمان ترخیص کامل کالا گفته میشود. این زمان کانتینر در اختیار صاحب کالا بوده و به ازای هر روز هزینه ای بر عهده صاحب کالا بوده که در پایان کار یعنی تحویل کانتینر به کشتیرانی از صاحب کالا دریافت میگردد.
یکی از اهداف این هزینه برای این است که صاحب کالا مجاب شود کانتینر را زودتر به سرانجام رسانیده و به کشتیرانی تحویل دهد.
صاحبان کالا بایستی این مسئله را در نظر داشته باشند که این هزینه اگر مدیریت نشود میتواند بسیار در قیمت تمام شده کالاهایشان تاثیر گذار بوده و ضرر و زیان هنگفتی را به حساب صاحب کالا رقم خواهد زد.

حق توقف کانیتینر خطوط ایرانی با خارجی چه فرقی دارد؟


هزینه های حق توقف یا دموراژ کانتینر در تمام دنیا مرسوم بوده و قوانین یکسانی دارد. اما تنها تفاوت آن در نرخ های دریافتی است.
معمولا هزینه های دموراژ با خطوط کشتیرانی ایرانی بصورت ریالی بوده و با خطوط کشتیرانی خارجی بصورت دلاری یا یورویی می باشد.

چه کسی مسئول پرداخت جریه حق توقف یا دموراژ میباشد؟


هزینه دموراژ معمولا بر عهده صاحب کالا یا کسی که قرار است امور ترخیص کالا را برعهده بگیرد. چرا که در بالا گفته شد، این هزینه بیشتر برای ترقیب کردن صاحبان کالا برای زودتر برگرداندن کانتینر به کشتیرانی می باشد.

از چه زمانی دموراژ شروع میشود؟


هزینه دموراژ یا حق توقف معمولا به چند قسمت تقسیم شده که به ترتیب از 1 تا 10 روز اول معاف از دموراژ میباشد. و بعد به 11 تا 20 روز و 21 تا 30 روز و در نهایت از 31 روز به بالا محاسبه خواهد شد.

تعرفه های حق توقف یا دموراژ کانتینر در سال 1403 چقدر است؟


در این مقاله هزینه های دموراژ و حق توقف را برای خطوط کشتیرانی ایرانی که بصورت ریالی می باشد برایتان آورده ایم تا بتوانید هزینه های احتمالی و تمام شده برای کالای خورد را به راحتی برآورد کنید.

جدول هزینه حق توقف کانتینرهای DC و HC سال 1403

وارداتی و صادراتی

کانتینر 20 فوت (ریال)

کانتینر 40 فوت (ریال)

تا 10 روز

معاف

معاف

11 - 20 روز

2,200,000

4,400,000

21 - 30 روز

3,200,000 6,400,000

31 روز به بالا

6,500,000 13,000,000


جدول هزینه حق توقف کانتینرهای OT و FR سال 1403

وارداتی و صادراتی

کانتینر 20 فوت (ریال)

کانتینر 40 فوت (ریال)

تا 10 روز

معاف

معاف

11 - 20 روز

4,400,000

8,800,000

21 - 30 روز

6,400,000 12,800,000

31 روزبه بالا

13,000,000 26,000,000


جدول هزینه حق توقف کانیتنر های یخچالی REF سال 1403

وارداتی و صادراتی

کانتینر 20 فوت (ریال)

کانتینر 40 فوت (ریال)

تا 4 روز

معاف

معاف

5 - 14 روز

6,600,000

13,200,000

15 - 24 روز

13,500,000 27,000,000

25 روز به بالا

19,500,000 29,000,000


وجوه سپرده (چک) برگشت سالم کانتینر غیر نقدی سال 1403

کانتینر

سایز

مبلغ

کانتینر DC & HC

20 فوت

1,300,000,000 ریال

کانتینر DC & HC

40 فوت

2,600,000,000 ریال

کانتینر خاص OT & FR

20 فوت

2,600,000,000 ریال

کانتینر خاص OT & FR

40 فوت

5,200,000,000 ریال

کانتینر یخچالی REF

20 فوت

5,850,000,000 ریال

کانتینر یخچالی REF

40 فوت

11,700,000,000 ریال


سوالات متداول

خیر، هزینه های فوق فقط برای خطوط ایرانی از جمله خط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.
هزینه های حق توقف برای هر کانتینر قابل محاسبه است.