نرخ کرایه حمل در صنعت کشتیرانی به دنبال شیوع ویروس کرونا در ماه های جاری شیب نزولی خواهد داشت و این روند در ماه های پیش رو ممکن است استمرار داشته باشد.
بنا به گزارشات موسسات بین المللی در مورد حمل و نقل دریایی ، موسسه ی دروری Drewry در آخرین گزارش خود تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بخش های مختلف صنعت کشتیرانی نورد بررسی قرار داده و میگوید: بعد از آنکه صنعت کشیرانی و حمل و نقل بین المللی دریایی در روزهای نخست سال 2020 بسیار خوب شروع کرده اما با شیوع و گسترش ویروس کرونا آسمان این بازار رو به تاریکی گروید. هرچند دولتمردان چینی اقدامات سختگیرانه  و جدی از جمله بستن 16 شهر و کل استان ووهان را به منظور قطع کسترش ویروس کرونا انجام دادند اما همچنان در حال گسترش بوده و تاثیرش را بر صنعت حمل و نقل بین المللی و صنعت کشتیرانی دنیا گذاشته است.
بر این اساس انتظار میرود که ترس از انتقال و گسترش ویروس کرونا ظرفیت ناوگان کشتی های کانتینر بر غیر فعال و بیکار در ماه های پیش رو را افزایش دهد.
بدلیل کاهش درخواست های حمل و نقل به علت شیوع ویروس کرونا خطوط کشتیرانی اصل چون مرست و CMA CGM اعلام کرده اند سفر به بنادر چین که مبتلا به ویروس کرونا هستند کنسل شده است.
لازم به ذکر است بازار محمولات فله خشک به شدت تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته بطوری که تولید در شهر های مبتلا به ویروس به حالت توقف درآمده و همانطور که ویروس گسترش میابد ریسک تعطیل شدن تولید شهرهای بیشتری را تهدید میکند. بر همین اساس شاخص بالتک فله خشک در سی و یکم ژانویه شیب نزولی را در پیش گرفت و این روند همچنان به قوت خود باقی است.
استعلام کرایه حمل بار
قیمت حمل بار زمینی از اروپا
قیمت حمل بار دریایی از هند
قیمت حمل بار هوایی از چین
قیمت حمل دریایی از چین
برترین خطوط هواپیمایی جهان 2018
اصطلاحات حمل و نقل بین المللی
مراحل و هزینه اخذ کارت بازرگانی
فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی
قیمت پایه ی گمرکی کالاهای صادراتی